Tanımlar

Bu bölümde bir çoğu özgün olan konuyu anlatırken kullandığımız tanımlar yer alacaktır. (Listesinden her tanıma link verilerek slayt veya pdf olarak ulaşılacaktır.)

  • Yararlı hacim (Aktif hacim) Nedir?
  • Ölü hacim Nedir?
  • Ülkemizin yıllık su ihtiyacı nedir? Nasıl hesaplanır?
  • Sulama Nedir?
  • Barajların Maliyeti ne demektir? Ne anlaşılmalıdır?
  • Yatırım ekonomisi Nedir?
  • Mazlum Çoruh Ölçütü Nedir?
  • Coğrafyanın Yırtılması Nedir?
  • Yamaç Santralı Nedir?