İlkelerimiz

1-Bu sitenin içeriğinde yer alan her bilgiyi, kanıyı, sunuyu aksini kanıtlayıncaya kadar kabul etmek durumundasınız.

2-İçerikteki her bilgiyi, bilimsel olarak kanıtlamak koşuluyla değiştirilmesini, silinmesini, kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

3-Bu sitede yayımlanan bilgileri öğrendiğiniz andan itibaren, bir yurttaş olarak, bu konunun lehinde veya aleyhinde çalışmak zorundasınız.

Çünkü bu konu: VATAN MESELESİDİR.

4-Bu zorunluluğun denetimi, sizin vicdanınıza bırakılmıştır.

5. Bu sitede kullanılan sıfatlar, sadece, nesneler içindir; failler bizim hedefimiz değildir; çünkü tanımıyoruz.

6. Konunun doğru anlaşılması için kavramlar tanımlanmıştır. Kullanılan kelimeler, tanımlanan kavramlar için kullanılmıştır.