Hakkımda

  İstanbul’a elektrik…
Enerji, kendisini birçok şekillerde ve etkinlikle gösteren yapabilirliktir. Elektrik enerjisi, enerjinin sadece bir türüdür. Enerjinin her türünden elektrik enerjisi türü üretilebilir; daha doğrusu, enerji çevrimi yani elektrik enerjisine dönüşümü yapılabilir. Sorun aslında dönüşümün maliyetinden kaynaklanmaktadır.
Kullanımı kolay taşınması çok hızlıdır. Depolanması bugünkü tekniklerle oldukça pahalı bir yatırımı gerektiriyor. Bu sebeple üretildiği an kullanılması gereken bir enerjidir. Bu zorunluluk elektrik enerjisinin ulusal temelde planlanması gereken bir enerji türüdür.
Yerel temelde elektrik enerjisi üretmek(çevirmek-dönüştürmek) yatırım ekonomisi açısından yararlı sonuçlar doğurmayabilir. İnsanların üzerinde durduğu, hatta savaştığı enerji türü, kolay dönüşebilen, çevrilebilen enerji türleridir. Petrol gibi… Dönüşümü zorlaştıkça enerjinin kaynağı ilgi alanı olmaktan çıkar. Kısaca elektrik enerjisi, dünyanın her yerinde sonsuz miktarda var olan diğer enerji türlerinden dönüşüm-çevrimle ortaya çıkan bir enerji türüdür. Bu sebeple İstanbul için enerji dediğimizde çevrimi kolay, var olan teknolojilerle hemen yapılabilir diğer enerji türlerinin varlık durumlarını bilmemiz gerekiyor.